Tento web používa súbory cookie na poskytovanie služieb, prispôsobenie reklám a analýzu prenosov. Používaním tohto webu vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie

close

Kategórie

Nové produkty

Všetky nové produkty

Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov. V prípade, že výrobca poskytuje na tovar záruku dlhšiu ako 24 mesiacov, platí záruka udávaná výrobcom tovaru.

Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Právo zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená prípadne v autorizovanom servise uvedenom v záručnom liste. Ak si uplatňuje kupujúci vady veci u predávajúceho, je povinný doručiť túto vec (prostredníctvom zásielky alebo osobne) na adresu GUDE Slovakia, s.r.o., Roveň 208, 033 01 Podtúreň, a súčasne vierohodným spôsobom (predložením daňového dokladu alebo záručného listu) preukázať predávajúcemu, že tovar nadobudol od predávajúceho a ďalej uviesť konkrétne vady tovaru a nároky, ktoré si uplatňuje. Reklamácia kupujúceho/spotrebiteľa bude vybavená v čo najkratšom možnom čase, bez akýchkoľvek zbytočných prieťahov a zdržaní, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Upozorňujeme, že vrátenie počas záručnej lehoty alebo i po záručnej lehote je potrebné zásadne vykonať v originálnom alebo v odpovedajúcom prepravnom obale. Týmto opatrením sa účinne zabráni zbytočnému poškodeniu pri doprave a často spornému vybaveniu. Prístroj je optimálne chránený len v originálnom obale, a tým je zaistené plynulé spracovanie.

Predávajúci pri vybavovaní reklamácií spotrebiteľov postupuje v zmysle ustanovení zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a Občianskeho zákonníka.

V nasledujúcich prípadoch sa nejedná o uplatňovanie zodpovednosti za vady predanej veci a chyba výrobku nemôže byť predmetom reklamácie:

  • chyba vznikla inštaláciou výrobku v rozpore s návodom na obsluhu a údržbu
  • chyba vznikla neprípustným zásahom do výrobku /zásahom a úpravou neautorizovaným servisom/
  • výrobok bol mechanicky poškodený /pri doprave alebo páde – spôsobené spotrebiteľom/
  • chyba vznikla v dôsledku používania výrobku na iné účely ako je určené
  • chyba vznikla nadmerným preťaženým výrobku
  • potreba servisu je uvedená v návode na použitie ako povinná údržba /napr. premazanie, vyčistenie stroja, výmena uhlíkov ..../

Na uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru je možné použiť aj „Reklamačný formulár“ uvedený na našom webovom sídle www.gude.sk.

Uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť si môže kupujúci:

GÜDE Slovakia, s.r.o.
K sihoti 324/2
033 01 Podtureň - RoveňCopyright © 2000 - 2018 GÜDE Slovakia, s.r.o.