DEMA Drvič dreva / štiepkovač za traktor WS5Drvič dreva / štiepkovač za traktor WS5
 • -119,00 €
00
dní
:
00
hodín
:
00
minút
:
00
sekúnd
1 380,00 €1 499,00 €
Strend Pro Plynový gril 4+1 horáky 17,1 kW BBQ ManresaPlynový gril 4+1 horáky 17,1 kW BBQ Manresa
 • Výpredaj!
 • -121,80 €
00
dní
:
00
hodín
:
00
minút
:
00
sekúnd
351,00 €472,80 €
DEMA Záhradný skleník so základňou Basic 6Záhradný skleník so základňou Basic 6
 • -25,99 €
00
dní
:
00
hodín
:
00
minút
:
00
sekúnd
339,00 €364,99 €
Intex Bazén + filter, pumpa, rebrík, 3,66x0,99 m Prism Frame Premium 26716Bazén + filter, pumpa, rebrík, 3,66x0,99 m Prism Frame Premium 26716
 • Výpredaj!
 • -90,00 €
00
dní
:
00
hodín
:
00
minút
:
00
sekúnd
258,00 €348,00 €
ST Leisure Stojace kreslo umelý ratan CANOONA
 • Výpredaj!
 • -86,50 €
00
dní
:
00
hodín
:
00
minút
:
00
sekúnd
250,00 €336,50 €
ST Leisure Hojdacie kreslo umelý rattan BALI
 • Výpredaj!
 • -85,60 €
00
dní
:
00
hodín
:
00
minút
:
00
sekúnd
246,00 €331,60 €
Bestway Paddleboard doska HYDRO-FORCE Aqua Journey 65349Paddleboard doska HYDRO-FORCE Aqua Journey 65349
 • Výpredaj!
 • -79,60 €
00
dní
:
00
hodín
:
00
minút
:
00
sekúnd
229,00 €308,60 €
RURIS - novinka na Slovensku

Výrobcovia

Reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný prekontrolovať zásielku a prevziať ju v prípade, že nie je poškodená. Ak je zistené poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov. V prípade, že výrobca poskytuje na tovar záruku dlhšiu ako 24 mesiacov, platí záruka udávaná výrobcom tovaru. Záruka sa vzťahuje na poruchy, ktoré v priebehu 24 mesačnej záručnej doby vznikli chybou výroby alebo použitého materiálu. Táto záruka sa vzťahuje len na výrobky zakúpene v Slovenskej republike.

Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Právo zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená prípadne v autorizovanom servise uvedenom v záručnom liste. Ak si uplatňuje kupujúci vady veci u predávajúceho, je povinný doručiť túto vec (prostredníctvom zásielky alebo osobne) na adresu GÜDE Slovakia, s.r.o., K sihoti 324/2, 03301 Podtureň - Roveň, a súčasne vierohodným spôsobom (predložením daňového dokladu) preukázať predávajúcemu, že tovar nadobudol od predávajúceho a ďalej uviesť konkrétne vady tovaru a nároky, ktoré si uplatňuje. Reklamácia kupujúceho/spotrebiteľa bude vybavená v čo najkratšom možnom čase, bez akýchkoľvek zbytočných prieťahov a zdržaní, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Reklamáciu pred odoslaním zaevidujte elektronicky na stránke mo.gudeservis.sk, v prípade zaevidovania reklamácie elektronikcy nie sú potrebné žiadne tlačené dokumenty. Ďalšie výhody zaevidovania reklamácie elektronicky sú, že si stav vybavenia reklamácie budete môcť kontrolovať on-line, a taktiež Vás o jej prijatí a vybavení budeme informovať SMS správou.

Upozorňujeme, že vrátenie počas záručnej lehoty alebo i po záručnej lehote je potrebné zásadne vykonať v originálnom alebo v odpovedajúcom prepravnom obale. Týmto opatrením sa účinne zabráni zbytočnému poškodeniu pri doprave a často spornému vybaveniu. Prístroj je optimálne chránený len v originálnom obale, a tým je zaistené plynulé spracovanie.

Predávajúci pri vybavovaní reklamácií spotrebiteľov postupuje v zmysle ustanovení zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a Občianskeho zákonníka.

Reklamácia nebude môcť byť uznaná ako oprávnená v nasledovných prípadoch:
- chyba vznikla inštaláciou výrobku v rozpore s návodom na obsluhu a údržbu
- bolo poškodené výrobné číslo alebo záručná plomba prístroja 
- chyba vznikla neprípustným zásahom do výrobku (zásahom a úpravou neautorizovaným servisom)
- výrobok bol mechanicky poškodený (pri doprave alebo páde – spôsobené spotrebiteľom)
- chyba vznikla v dôsledku používania výrobku na iné účely ako je určené
- chyba vznikla nadmerným preťaženým výrobku
- potreba servisu je uvedená v návode na použitie ako povinná údržba (napr. premazanie, vyčistenie stroja, výmena uhlíkov, ...)

Uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť si môže kupujúci tu:
GÜDE Slovakia, s.r.o.
K sihoti 324/2
03301 Podtureň - Roveň
e-mail: reklamacie@gude.sk
tel.: 0907 55 90 64